Tilleggskriterier, bransjekrav og normer

Det overordnede formålet med å sertifisere produkter og tjenester er å forsikre berørte parter om at produktet eller tjenesten oppfyller aktuelle krav, herunder lovbestemte krav, krav i for­skrifter, bransjerelaterte krav og normer og aktuelle standarder.

Forskrift om administrative ordninger setter krav om at sertifiserte opplæringsvirksomheter (§ 8-1) skal ha kunnskap om relevante lover, forskrifter og standarder.

Veiledninger, bransjekrav og normer

Opplæringsplaner Modul 1: Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser – fellesmodul
Modul 2.1: Masseforflyttingsmaskiner teori
Modul 2.2: Løfte- og stablevogner for gods - Truck teori
Modul 2.3: G11 - Løfteredskap teori
Modul 2.4: G1 - Mobilkran teori
Modul 2.5: G2 - Tårnkran teori
Modul 2.6: G3 - Portalkran teori
Modul 2.7: G4 - Bro- og traverskran teori
Modul 2.8: G8 - Lastebilkran teori
Tilleggsmodul: Teleskoptruck-teori til modul 2.1, 2.2 og 2.8

Modul 3.1: Masseforflytningsmaskiner praksis
Modul 3.2: Løfte- og stablevogner for gods - Truck praksis
Modul 3.4: Mobilkran praksis
Modul 3.5: Tårnkran praksis
Modul 3.6: Portalkran praksis
Modul 3.7: Bro- og traverskran praksis
Modul 3.8: Lastebilkran praksis
Tilleggsmodul: Teleskoptruck-praksis til modul 2.1, 2.2 og 2.8

Modul 4: OBS endring i Modul 4.2 - se informasjon

Modul 4: Kjøring under veiledning
Modul 4.1: Masseforflytningsmaskiner
Modul 4.2: Løfte og stablevogner for gods. Truck
Modul 4.4: Mobilkran
Modul 4.5: Tårnkran
Modul 4.6: Portalkran
Modul 4.7: Bro- og traverskran
Modul 4.8: Lastebilkran
Tilleggsmodul: Teleskoptruck-praksis til modul 4.1, 4.2 og 4.8
Veiledninger Lovspeil (AT 555 til nye forskrifter)
Konvertering av utenlandske kompetansebevis
Opplæringsplaner sertifisert sikkerhetsopplæring
Retningslinjer for teori- / praktisk prøve
Normer Tilleggskriterier for opplæringsvirksomhet
SGS: Norm for opplæringsvirksomhet
Endringer i norm for sertifisert sikkerhetsopplæring
Utdypende krav til sertifiseringsorgan
Spesifisering av krav Gjennomføring av modul 1, 2 og 3
Gyldighet av kurset i modul 1.1

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4