Tilleggskriterier, bransjekrav og normer

Det overordnede formålet med å sertifisere produkter og tjenester er å forsikre berørte parter om at produktet eller tjenesten oppfyller aktuelle krav, herunder lovbestemte krav, krav i for­skrifter, bransjerelaterte krav og normer og aktuelle standarder.

Forskrift om administrative ordninger setter krav om at sertifiserte opplæringsvirksomheter (§ 8-1) skal ha kunnskap om relevante lover, forskrifter og standarder.

Veiledninger, bransjekrav og normer

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4