Skriv fra Arbeidstilsynet

Dato Skriv fra Arbeidstilsynet
13.08.1987 Personbefordring med kran
04.12.1990 Sikringsutstyr på lastebil / traktormonterte kraner
07.02.1996 Veiledning fra Arbeidstilsynet om sertifikater og CE-merking
25.11.1998 Nordisk harmonisering av kompetansebevis
07.08.2000 Tilsyn med havbruk
04.07.2001 Godkjenning sertifisert sakkyndig virksomhet
04.07.2001 Godkjenning sertifisert opplæringsvirksomhet
19.03.2002 Sertifikatformularer
12.06.2002 Retningslinjer for praksisopplæring
18.10.2002 Dokumentasjon på sakkyndig kontroll
23.10.2002 Opplæring på trucker med lastekapasitet over 10 tonn
04.12.2002 Krav om setebelte i gaffeltruck
13.02.2003 Bro- og traverskraner, fare for skade på liv og helse
04.03.2003 Status for opplæringsplaner av praktisk opplæring og prøving
17.03.2003 Etterkontroll av sakkyndig virksomhet
17.09.2003 Konvertering av utenlandske kompetansebevis
21.10.2003 Undervisningsform for sikkerhetsopplæring
12.11.2003 Krav til setebryter i truck
18.02.2004 Uro rundt systemet for sakkyndig virksomhet
02.08.2004 Sikkerhetsutstyr på lastebilkraner og traktormonterte kraner
07.12.2004 Krav til setebryter og vern som sikrer at fører er sikkert plassert ved betjeningsinnretningene
30.11.2004 Forskrifter om tilbakevirkende kraft
30.03.2005 Tiltak mot utilsiktet betjening av trucker
28.06.2005 Retningslinjer for bruk av personkurv ved fjellrensk
30.06.2005 Teleskoptrucker
17.08.2007 Dobbel sikring av støttelabber på lastebilkran
25.09.2007 Nye regler for bruk av personkurv
09.04.2008 Kontrollørers tilknytningsforhold til sakkyndig virksomhet
18.04.2008 Sakkyndig kontroll av selvreisende tårnkran
10.06.2008 Sakkyndig kontroll av verneinnretninger på arbeideutstyr
07.11.2008 Sikkerhetsopplæring på teleskoptruck
06.01.2009 Kunnskap om standarder
21.08.2009 Retningslinjer for fjellsikringarbeid
06.05.2010 Sikkerhetsopplæring på minikraner
12.07.2010 Løft med hjullaster
01.10.2010 Ny klassifisering av løfteredskap (løfteutstyr)
28.10.2010 Sakkyndig kontroll av skogsmaskiner
22.12.2010 Kontroll av bremser på motorredskap
22.02.2011 Endring i norm for sertifisert sikkerhetsopplæring
23.02.2011 Sakkyndig kontroll av traktorkran
10.06.2011 Sakkyndig kontroll av skogsmaskiner bortfaller
21.06.2011 Midlertidig ansettelse av kontrollører
03.11.2011 Endringer i norm for sertifisert sikkerhetsopplæring
09.02.2012 Klassifisering løfteutstyr
01.01.2013 Personløft
26.04.2013 Retningslinjer for fjellsikringsarbeid- rev 2 opphører
17.10.2014 Bruk av sikkerhetsbelte i mobilt arbeidsutstyr
05.01.2015 Personløft retningslinjer disp
02.07.2015 Arbeidstilsynets ordning for sertifisert kontroll og opplæring – status
19.08.2015 Reparasjon av førervern / ropshytter
10.11.2015 Opplæring minikran
08.12.2015 Usikkerhet om sertifisert sikkerhetsopplæring
15.01.2016 Akvakultur
07.11.2016 Reparasjon av ROPS-hytter
18.05.2017 Bruk av solskjermingsfilm i maskiner
15.06.2017 Ettermontering av tilhengerfeste på maskin
30.11.2017 Kunnskap om standarder
28.08.2019 Avklaringer fra Arbeidstilsynet, herunder
Krav til sikkerhetsbryter i truck
Tilhengerfeste på arbeidsutstyr - ettermontering på maskin og regler for samsvarsvurdering
Ettermontering av solskjermingsfilm
Reparasjon av førervern – ROPS (roll over protection structure)
Klassifisering av løfteredskap – (mellom last og krankrok)
25.09.2019 Endringer i modul 4.2 Løfte og stablevogner for gods, Truck
Dato Skriv fra Norsk Sertifisering
27.08.2012 Påbygging av lastebilkran G8

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4