Sikkerhetsopplæring

Forskrift om administrative ordninger § 8-1 krever at opplæringsvirksomhet (kan også være enkeltmannsforetak) skal være sertifisert av et sertifiseringsorgan som er utpekt av Arbeidstilsynet (AT).  Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 10 angir hvilke type arbeidsutstyr som er underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring.

Forskriftene er ikke tilstrekkelig konkret med hensyn til å definere kvalifikasjonskrav for faglig leder og kontrollør. ”Bransjen” etablerte derfor Samordningsrådet for Kran, truck og masseforflytningsmaskiner i 1999 for å gi klarere krav, se Tilleggskriterier for opplæringsvirksomhet  i menyen til venstre .

Aktuelt utstyr med bokstavkode
Arbeidsutstyr for løfting av hengende last G
Løfteredskap R
Løfte- og stablevogner T
Teleskoptruck C
Masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15kW (20,4hK) M
Arbeidsutstyr på bergingsvogner B
Personløfter P
Hengerstillas H
Klatrestillas for høyder over 3 meter K
Studio- og scenerigger S
Byggeplassheiser BH
Trallebaner TB

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4