Offshorerelaterte maskiner/utstyr


G5 - Offshorekran

Sert.nr Virksomhet Faglig leder Utløpsdato
SV 274 Westcon Løfteteknikk AS Grannesgt. 25 15.08.2022
OP 094 National Oilwell Varco Norway AS Ole Jakob Lervåg Nilsen 11.04.2023
OP 106 KIS Kompetanse AS Frank Paulsen 26.09.2022
OP 107 Maersk Training AS Andrew Monie 22.01.2023
OP 109 PNI Opplæringssenter AS Geir Gislason 29.10.2022
SV 265 National Oilwell Varco Norway AS Steffen Lund 22.12.2023
SV 269 Oceaneering Asset Integrity AS Audun Vabø 10.02.2022
SV 270 Axess AS Kenneth Bjørseth 03.12.2022
SV 274 Westcon Løfteteknikk AS Rolf Wiksnes 15.08.2022
SV 276 Motus Technology AS Tor Erik Strand 24.02.2022
SV 283 RG Crane AS Roy Atle Grønseth 05.01.2025
SV 300 DNV GL AS Gunnar Matre 06.12.2022

G6 - Flytekran

Sert.nr Virksomhet Faglig leder Utløpsdato
SV 271 Krankontrollen AS Leon Gilinsky 03.12.2022
SV 283 RG Crane AS Roy Atle Grønseth 05.01.2025
SV 300 DNV GL AS Gunnar Matre 06.12.2022

D7 - Løfteredskap til brønn og brønnboring

Sertifiseringskravene for D7 omfatter normative krav gitt i Norsok R-003, vedlegg H og G siste avsnitt, Norsok R-002, vedlegg C, aktivitetsforskriften og rammeforskriften, API Spec 8C 5. utgave og API RP 8B.

Sert.nr Virksomhet Faglig leder Utløpsdato
SV 260 Oceaneering Asset Integrity AS Audun Vabø 10.02.2022
SV 299 Archer AS Stuart Mackle 22.10.2022
SV 308 WellConnection Incon AS Espen Wæraas 18.09.2023

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4