Revisjonsprosessen

Bakgrunn
§ 8-1 i forskrift og 8-6 om administrative ordninger krever at henholdsvis opplæringsvirksomhet og sakkyndig virksomhet skal være sertifisert av et sertifiseringsorgan som er utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT).

Forskriftene er ikke tilstrekkelig konkret med hensyn til å definere kvalifikasjonskrav til instruktør/kontrollør og opplæringsansvarlig/faglig leder, og bransjen etablerte Samordningsrådet for Kran, truck og masseforflytningsmaskiner i 1999 for å gi klarere krav.

Samordningsrådets Tilleggskriterier for opplæringsvirksomhet og sakkyndig virksomhet kom i 2001.
Tilleggskriteriene stiller krav til et kvalitetsstyringssystem.

Forespørsel, tilbud og søknadsbehandling

Virksomheten sender forespørsel og vil motta
- uforpliktende tilbud
- kostnadsfri kompetansevurdering

Dersom tilbudet er av interesse, sendes en signert søknad. Etter at søknaden er mottatt, oversender Norsk Sertifisering en signert kontrakt sammen med en sjekkliste over innholdet i et kvalitetssystem og en henvisning til Kundeinformasjon på vår hjemmeside.

Sertifiseringsprosessen gjennomføres punktvis slik

  1. Kvalifikasjoner sjekkes og godkjennes i forhold til Samordningsrådets tilleggskriterier. Hvis OK …: 
  2. Kvalitetssystemet bygges opp og dokumentasjonen gjennomgås og godkjennes. Når OK …:
  3. Norsk Sertifisering kommer på revisjonsbesøk og sjekker at realkompetanse er på plass og at systemet fungerer
  4. Eventuelle avvik lukkes
  5. Sertifikatet utstedes – gyldig for 4 år.

Søker kan begynne å praktisere som sakkyndig virksomhet og sertifisert opplæringsvirksomhet når skriftlig melding om sertifisering er mottatt. Sertifikatet gjelder for 4 år, med årlig oppfølging. Virksomheten kan deretter søke om å bli resertifisert for 4 nye år.

Virksomheten er ansvarlig for at sertifikatet blir fornyet og må innstille all kontroll som omfattes av sertifiseringen og markedsføring av den hvis fornyelse ikke blir gjennomført før utløpsdato.

Årlig oppfølging

Årlig oppfølging skal gi bekreftelse på at virksomheten arbeider iht. sertifiseringskravene og kan skje ved besøk eller hos Norsk Sertifisering eller pr. korrespondanse («papiroppfølging»).

Resertifisering

Resertifiseringen vil i utgangspunktet ligne en førstegangssertifisering, men vil forenkles i forhold til resultatene av de foregående årlige revisjonene. Resertifisering medfører besøk av fagrevisor.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4