Anker på sertifiseringsavgjørelse

Søkeren/virksomheten kan anke en avgjørelse som angår sertifiseringen i henhold til egen prosedyre.

Klage på sertifisert virksomhet

Klage på sertifisert virksomhet blir behandlet i henhold til egen prosedyre.

 

 

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4