Vedlikeholdsleder - vedlikehold av kompetanse

Søkeren skal kunne dokumentere

  • opplæring i form av deltakelse på kurs innen sertifikatets virkeområde og/eller

  • deltakelse i læreprosesser i arbeidsforhold.

Læreprosesser i arbeidsforhold

Læreprosesser i arbeidsforhold kan omfatte deltakelse i eller ledelse av endringsprosesser / forbedringsarbeid, metodeutvikling eller implementering av systemer i organisasjoner. Prosessene må være relevant for sertifikatets virkeområde. Dette kan omfatte endringer i rammebetingelser (generelle eller bransjerettede forskriftskrav, normer, fagstandarder og systemstandarder), organisasjon, metodeanvendelser, teknologi eller annet.

Kursvirksomhet

Kursvirksomhet skal være relevant for sertifikatets virkeområde og kan omfatte metodeanvendelser eller endringer i eller nye rammevilkår. Det siste kan omfatte generelle eller bransjerettede forskriftskrav, standarder (bransje-, system-, akkrediteringsstandarder), normer med mer. Nedenstående kurs anses å være relevant for sertifikatets virkeområde. All kursvirksomhet som en sertifikatinnehaver har deltatt på, vil imidlertid bli vurdert på individuelt grunnlag. 

Kursarrangør Adresse Kontaktperson
Quality Norway AS
Kursoversikt
PB 73
1325 Lysaker
https://www.qualitynorway.no/
Stene Kristiansen
stene.kristiansen@qualitynorway.no
Tlf 67 52 60 14

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4