Eksamen og sertifiseringsavgifter

Det grunnleggende sertifikatet er det norske akkreditete sertifikatet. Med bakgrunn i dette sertifikatet, kan det søkes om og utstedes IPC-sertifikat og EOQ-kompetansebevis. IPC-sertifisering gjelder for DM, EM, ISM, MM, OHSM, QA/QLA, QM, RM. EOQ-kompetansebevis  gjelder for EM, OHSM, QA/QLA, QM, og RM, se kravene for de respektive ordningene.

Pris for eksamen med eventuell sertifisering (Prisen gjelder eksamen, sensur og sertifisering. Hvis ikke kandidaten tilfredsstiller kravene til sertifisering slik at sertifikat ikke kan utstedes, er prisen den samme). Følgende priser gjelder DM, EM, ISM, MM, OHSM, QA/QLA, QM, RM:

Norsk akkreditert sertifikat

Eksamensavgift, inklusive sertifikat etter kurs/eksamen

   kr. 4.800,-

     

Resertifisering (Fornyelse av sertifikat)

   kr. 1.900,-

IPC-sertifikat

Utstedelse av IPC-sertifikat etter kurs/eksamen

   kr. 2.200,-

 

Resertifisering (Fornyelse av sertifikat)

   kr. 1.500,-

 

EOQ-kompetansebevis

Utstedelse av EOQ-kompetansebevis etter kurs/eksamen

   kr. 2.000,-

 

Resertifisering (Fornyelse av kompetansebevis)

   kr. 1.500,-

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Sertifikatkort  (for hvert sertifikat)    

   kr.    200,-

-------------------------------------------------------------------------------------------

Mistet/tapt sertifikat-utstedelse av nytt

   kr.    400,-

(gjelder kun sertifikatkort og manuelt utstedte papirsertifikater)

                                                                                           

Eksamen: dersom kandidaten bare skal avlegge en del av eksamen (skriftlig eller muntlig del), påløper halv eksamensavgift.

NB: mva. kommer i tillegg når sertifiseringen ikke er i sammenheng med kurs.


Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4