Eksamen og sertifiseringsavgifter

Det grunnleggende sertifikatet er det norske akkreditete sertifikatet. Med bakgrunn i dette sertifikatet, kan det søkes om og utstedes IPC-sertifikat og EOQ-kompetansebevis. IPC-sertifisering gjelder for ISM, QM, QA/QLA, EM, RM, MM, OHSM. EOQ-kompetansebevis  gjelder or QM, QA/QLA, EM, RM og OHSM, se kravene for de respektive ordningene.

Pris for eksamen med eventuell sertifisering (Prisen gjelder eksamen, sensur og sertifisering. Hvis ikke kandidaten tilfredsstiller kravene til sertifisering slik at sertifikat ikke kan utstedes, er prisen den samme). For alle typer sertifikater: 

Norsk akkreditert sertifikat

Eksamensavgift, inklusive sertifikat etter kurs/eksamen

   Kr. 4.800,-

     

Fornyelse

   Kr. 1.900,-

IPC-sertifikat

Utstedelse av IPC-sertifikat etter kurs/eksamen

   Kr. 2.200,-

 

Fornyelse

   Kr. 1.500,-

 

EOQ-kompetansebevis

Utstedelse av EOQ-kompetansebevis etter kurs/eksamen

   Kr. 2.000,-

 

Fornyelse

   Kr. 1.500,-

 

 

 

Før eksamen: Dersom kandidaten bare skal avlegge en del av eksamen (skriftlig eller muntlig del), påløper halv eksamensavgift.

NB: Mva. kommer i tillegg når sertifiseringen ikke er i sammenheng med kurs.

Mistet/tap av sertifikat - utstedelse av nytt: Kr. 400,- eks. mva.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4