Kvalifikasjonskrav for sertifisering av Risk Manager

  • Fylt inn søknadsskjema for sertifisering

  • Utdannelse: Enten  A) eksamen fra høyskole eller universitet, eller B) yrkesutdannelse etter videregående skole.

  • Yrkeserfaring: Minst 4 års yrkeserfaring, derav minst 2 år som er relevant for tekniske og operasjonelle aspekter av risikostyring.

  • Forkunnskaper:  Grunnleggende kunnskap om risiko og forståelse om hvordan det påvirker virksomheter. Dersom kurset er på 40 timer (en uke) kreves det ytterligere forkunnskaper i form av tidligere opplæring innen risikostyring eller styringssystemer, se avsnittet nedenfor.

  • CV (levnetsløpsbeskrivelse, resyme).

  • Opplæring: Ha gjennomført et kurs i risikostyring. Kurset og kursleverandøren må være godkjent av Norsk Sertifisering AS

  • Bestått eksamen som Risk Manager hos Norsk Sertifisering AS

 

 

Pensum, krav til kompetanse

Etter fullført opplæring skal kandidaten ha kompetanse som spesifisert i det normative dokumentet. Til støtte for det normative dokumentet er det utarbeidet krav til kunnskap og ferdigheter for Risk Manager. Denne listen er også grunnlag for utarbeidelse av eksamensspørsmål.

Det stilles krav til at kursarrangøren har et kurs på 80 timer inklusive øvelser. Alternativt kan kursarrangøren ha et kurs på 40 timer (en uke), men da må kandidaten dokumentere annen opplæring innen risikostyring eller innen styringssystemer (kvalitets-. sikkerhets- eller miljøledelsessystemer) som tilsvarer bortfallet av undervisning. Norsk Sertifisering AS kan gi ytterligere veiledning her.

Eksamen

Eksamen er skriftlig. Grunnlaget for eksamensspørsmål er krav i normativt dokument. Eksamensform er redegjort for i "Offentlig veiledning om eksamen" og søknadsskjema for sertifisering skal fylles ut. Før eksamen tar til må kandidaten legitimere seg. Det er derfor viktig at kandidaten har med seg gyldig identifikasjon. Pass, førerkort, kredittkort med bilde eller annen identifikasjon med bilde aksepteres.

Eksamensresultater

Det kreves 70% riktig for å bestå eksamen. Kandidaten får bare opplyst "Bestått" eller "Ikke bestått" etter at bedømmingen er avsluttet. Kandidaten kan kreve en muntlig redegjørelse for hvor tapene oppsto ved karakteren "Ikke bestått". Det utleveres ikke andre opplysninger eller materiell fra eksamenen eller bedømmelsen. Innen 3 måneder etter at resultatet er meddelt kan kandidaten klage eller anke beslutningen ved begrunnet, skriftlig henvendelse til Norsk Sertifisering AS.

Tillegg til det norske akkrediterte sertifikatet: På bakgrunn av det norske akkrediterte RM-sertifikatet, kan det utstedes IPC-sertifikat og EOQ-kompetansebevis i forbindelse med sertifisering og fornyelse. For IPC-sertifikatet og EOQ-kompetansebeviset påløper det en avgift, se sertifikatpriser i menyen til venstre.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4