Sertifiseringstrinn Nivå A Nivå B Nivå C Nivå D
(R) = Resertifisering
Påmeldingsfrist alle nivåer: 30.01.2020.
Send din påmelding til: ipma+norsksertifisering.no
Åpent orienteringsmøte (krever påmelding) 21.01.2021 21.01.2021 21.01.2021 21.01.2021
Påmeldingsfrist (R) 28.01.2021 28.01.2021 28.01.2021 28.01.2021
Introduksjonsseminar 11.02.2021 11.02.2021 11.02.2021 11.02.2021
Søknad med CV og egenvurdering(R) 25.03.2021 25.03.2021 25.03.2021 25.03.2021
Skriftlig prøve Ikke skr prøve 20.04.2021 20.04.2021 20.04.2021
Tilbakemelding til kandidat (R) 27.05.2021 27.05.2021 27.05.2021 27.05.2021
Workshop Ikke workshop Ikke workshop 03.06.2021 Ikke workshop
Innlevering av prosjektrapport/caserapport 29.06.2021 10.06.2021
Virksomhetscase 26.08.2021
Intervju 26.08.2021 16.06.2021 /
17.06.2021
04.06.2021
Tilbakemelding til kandidat 09.09.2021 24.06.2021 24.06.2021 24.06.2021
Utstedelse av sertifikat (R) 30.09.2021 08.07.2021 08.07.2021 08.07.2021

 

 

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4