Sertifiseringstrinn Nivå A Nivå B Nivå C Nivå D
(R) = Resertifisering
Påmeldingsfrist alle nivåer: 03.09.2020
Send din påmelding til:ipma+norsksertifisering.no
Åpent orienteringsmøte (krever påmelding) 31.08.2021 31.08.2021 31.08.2021 31.08.2021
Påmeldingsfrist (R) 06.09.2021 06.09.2021 06.09.2021 06.09.2021
Introduksjonsseminar 09.09.2021 09.09.2021 09.09.2021 09.09.2021
Søknad med CV og egenvurdering(R) 12.10.2021 12.10.2021 12.10.2021 12.10.2021
Skriftlig prøve Ikke skr prøve 26.10.2021 26.10.2021 26.10.2021
Tilbakemelding til kandidat (R) 16.11.2021 16.11.2021 16.11.2021 16.11.2021
Workshop Ikke workshop Ikke workshop 30.11.2021 Ikke workshop
Innlevering av prosjektrapport/caserapport 03.12.2021 03.12.2021
Virksomhetscase 11.01.2022
Intervju 27.08.2020 08.12.2021/ 09.12.2021 02.12.2021
Tilbakemelding til kandidat 21.01.2021 17.12.2021 17.12.2021
Utstedelse av sertifikat (R) 30.01.2021 31.12.2021 31.12.2021 01.12.2020

 

 

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4