Resertifisering

IPMA sertifikater har en gyldighet på 5 år for alle nivåer. Etter 5 år må sertifikatene fornyes.

Det er innehaveren av sertifikatet som har ansvar for å følge med på utløpsdato og søke om fornyelse. Sekretariatet vil imidlertid minne deg på dette.

Resertifiseringen retter oppmerksomheten mot kandidatens utvikling og profesjonelle erfaring siden opprinnelig sertifisering eller siste resertifisering.

Før en kandidat søker om resertifisering, bør kandidaten vurdere om det er naturlig å søke om sertifisering på et høyere nivå, dersom man oppfyller kravene for dette nivået. Alternativt kan man fornye sertifikatet på det nivå man har. For nivå A og B kan man velge andre domener, dersom erfaringen de siste 5 årene tilsier det.

Velger man resertifisering, må det leveres CV og egenvurdering som er oppdatert med utviklingen de siste 5 årene.


Krav til resertifisering

  • Har vært engasjert som prosjekt-, program- eller porteføljeleder/ utført tilsvarende aktiviteter minimum 50% av tiden de siste 5 årene, for nivå A og B.
  • Har vært engasjert som prosjektleder/ utført prosjektledelsesaktiviteter minimum 50% av tiden de siste 5 årene, for nivå  C.
  • Kunne verifisere egenutvikling, tilsvarende 35 timer/år de siste 5 årene (alle nivåer).
  • Har etterlevd de etiske retningslinjene (alle nivåer).
  • Gjennomført et intervju (30-45 min) med tilfredsstillende resultat, dersom assessorene ikke finner nok grunnlag for resertifisering i det innleverte materialet (alle nivåer).


Resultatet av søknad om resertifisering

  • Fornyelse av sertifikatet for 5 år, eller
  • Tilbaketrekking av sertifikatet pga manglende oppfyllelse av krav.

Dersom en kandidat ikke ønsker å fornye sertifikatet, skal dette returneres til Norsk Sertifisering AS. Kandidatens navn fjernes også fra oversikten over kandidater med IPMA sertifikat.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4