Sertifiseringsavgift

Avgiften for de 4 nivåene er som angitt nedenfor. Beløpene omfatter alt skriftlig materiale, samt servering under samlingene.

Sertifiseringsavgift for nivå C, B og A er eksklusive mva. Sertifiseringsavgift for Nivå D er ikke momspliktig.

Nivå Medlemmer Ikke medlemmer
Nivå D Kr. 6.500,- Kr. 7.200,-
Nivå C Kr. 18.500,- Kr. 20.100,-
Nivå B Kr. 20.800,- Kr. 22.800,-
Nivå A Kr. 26.000,- Kr. 28.800,-
Bli medlem i NFP (personlig) prosjektledelse.org/enkeltmedlemmer/
Bli medlem i NFP (bedrift) prosjektledelse.org/bedriftsmedlem/

Dersom kravene til underliggende nivå er oppfylt kan kandidaten alternativt velge å fortsette på dette nivået. Meldingen fra assessorene vil i så fall inneholde informasjon om dette.

Dersom kravene til den skriftlige prøven ikke er oppfylt kan kandidatene velge å ta ny skriftlig prøve, samt fullføre sertifiseringsprosessen i neste sertifiseringsrunde. Kandidaten vil da bli belastet med en tilleggsavgift på kr. 5.000,-. Dette gjelder for nivå C, B og A. Ny skriftlig prøve for nivå D, blir belastet med kr. 2.500,-.

Dersom rapport nivå B underkjennes, kan kandidaten velge å levere ny rapport, samt fullføre sertifiseringsprosessen i neste sertifiseringsrunde. Kandidaten vil da bli belastet med en tilleggsavgift på kr 6.500,-.

Dersom resultatet av intervjuet blir underkjent, kan kandidaten velge å ta et nytt intervju og fullføre sertifiseringsprosessen i neste runde. Kandidaten vil da bli belastet med en tilleggsavgift på kr 3.000,-.


Utsettelse

Dersom en kandidat ønsker å utsette deltakelse i sertifiseringsprosessen til neste sertifiseringsrunde, sender kandidaten beskjed om dette. Kandidaten må selv sørge for ny påmelding. Det påløper da en administrasjonsavgift på kr. 1.000,-.


Avmelding

Ved avmelding frem til 1 uke etter introduksjonsseminaret refunderes 60% av sertifiseringsavgiften. Ved avmelding frem til 1 uke før introduksjonsseminaret refunderes 90% av sertifiseringsavgiften.


Resertifisering

Nivå Pris eks. mva.
Nivå D Kr. 3.800,-
Nivå C Kr. 7.800,-
Nivå B Kr. 9.500,-
Nivå A Kr. 11.500,-

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4