Kurs

IPMA-sertifiseringen stiller ikke krav til spesielle kurs, eller til hvordan du har tilegnet deg kunnskap. Det anbefales likevel at kandidaten supplerer/frisker opp sine kunnskaper, dersom han/hun føler disse er mangelfulle.

Du kan likevel gjennomføre kurs, se under og ta kontakt med Norsk Forening for Prosjekledelse.


Norsk Forening for prosjektledelse - NFP

Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) arrangerer oppfriskningskurs før hver åpen sertifiseringsrunde og har inngått samarbeid med NITO om gjennomføring av kurs:

 Ledelse i prosjekter

Kurset ledelse i prosjekter vil gi deg en innføring i hvilke grep du som leder av prosjekter bør gjøre for å forbedre prosesser og lede mennesker på en god måte.

 Prosjektstyring - rammer og gjennomføring

Det er viktig for deg som prosjektleder å forstå hvilke rammer som gjelder for gjennomføringen. Hva forventer kunden og hvorfor. Hvilke krav, standarder og retningslinjer må du kjenne til?  Du lærer hvordan du skal forholde deg til ulike interessenter og personer i prosjektet.


Eksterne kurs

IPMA har også en ordning som kalles Registration of Education Programmes. Dette er en prosess for å vurdere i hvor stor grad et opplæringstilbud dekker kravene til kompetanse i IPMA ICB (Individual Competence Baseline). Opplæringsprogram som har vært gjennom denne prosessen er merket med symbolet til høyre.

Du kan lese mer om hvem som har registrert sine program her.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4