Kompetanse

Det finnes mange definisjoner av begrepet ‘kompetanse’. IPMA Competence Baseline (IPMA ICB®) benytter en mye benyttet engelsk definisjon som er allment akseptert av fagfolk og er ment å være gjenkjennelig og lett å forstå. Denne definisjonen er ikke ment å utelukke eller erstatte andre definisjoner, men heller å gi veiledning for den som ønsker å utvikle sin kompetanse.

Personlig kompetanse er bruk av kunnskaper, ferdigheter og evner for å oppnå ønskede resultater.

Krav til kompetanse
  • Nivå A krever ledelse (leadership) av andre i svært komplekse prosjekter, programmer eller porteføljer gjennom alle faser, gjennom minst 5 år, hvorav minst te år er på et strategisk nivå. Alternativt for programleder: Minimum 4 år som programleder og 3 år som leder av svært komplekse prosjekter på strategisk nivå. Alternativt for porteføljeleder: Minimum 4 år som porteføljeleder og minimum 3 år som program- eller prosjektleder av svært komplekse programmer/prosjekter. I alle tilfellene må det kunne vises til anvendelse av kunnskap/teori fra alle relevante kompetanseelementer. Erfaringen skal være fra de tolv siste årene.

  • Nivå B krever ledelse (leadership) av andre i komplekse prosjekter, programmer eller porteføljer gjennom alle faser, gjennom minst 5 år hvorav minst 3 år i en ansvarlig lederfunksjon for styring av komplekse prosjekter, programmer eller porteføljer. Det må det kunne vises til anvendelse av kunnskap/teori fra alle relevante kompetanseelementer. Erfaringen skal fortrinnsvis være fra de åtte siste årene.

  • Nivå C krever minimum tre års erfaring fra ledelse (management) av andre i prosjekter av moderat kompleksitet gjennom alle faser, eller tre års erfaring i en ansvarlig lederrolle med å bistå prosjektlederen i komplekse prosjekter. I begge tilfeller må det kunne vises til anvendelse av kunnskap/teori fra alle relevante kompetanseelementer. Erfaringen skal fortrinnsvis være fra de seks siste årene.

  • Nivå D skal dekke kunnskap på tvers av alle kompetanseelementer, og krever ingen praktisk prosjektledeleserfaring. 
Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4