Miljøleder - vedlikehold av kompetanse

Søkeren skal kunne dokumentere

  • opplæring i form av deltakelse på kurs innen sertifikatets virkeområde og eller

  • deltakelse i læreprosesser i arbeidsforhold

Læreprosesser i arbeidsforhold

Læreprosesser i arbeidsforhold kan omfatte deltakelse i eller ledelse av endringsprosesser / forbedringsarbeid, metodeutvikling eller implementering av systemer i organisasjoner. Prosessene må være relevant for sertifikatets virkeområde. Dette kan omfatte endringer i rammebetingelser (generelle eller bransjerettede forskriftskrav, normer, fagstandarder og systemstandarder), organisasjon, metodeanvendelser, teknologi eller annet.

Kursvirksomhet

Kursvirksomhet skal være relevant for sertifikatets virkeområde og kan omfatte metodeanvendelser eller endringer i eller nye rammevilkår. Det siste kan omfatte generelle eller bransjerettede forskriftskrav, standarder (bransje-, system-, akkrediteringsstandarder), normer med mer. Nedenstående kurs anses å være relevant for sertifikatets virkeområde. All kursvirksomhet som en sertifikatinnehaver har deltatt på, vil imidlertid bli vurdert på individuelt grunnlag.

Kursarrangør Adresse Kontaktperson
Quality Norway AS
Kursoversikt
PB 73
1325 Lysaker
https://qualitynorway.no
Anita S. Hansen
anita.hansen@qualitynorway.no
Tlf 67 52 60 10
Kiwa -
Kiwa Teknologisk Institutt as
Kursoversikt
Kabelgt. 2
Postboks 141 Økern
0509 Oslo
Oddmund Wærp
oddmund.waerp@teknologisk.no
Tlf:934 60 292
Faks: 32 28 78 60
NFKR -
Norsk Forening for kvalitet og risikostyring
Kursoversikt
Kjørbokollen 30
1337 Sandvika
Se kart
Annlaug Astad
Tlf: 905 18 464
info@nfkr.no
Ipsum AS
Kursoversikt
Brønndalen 72
5176 Loddefjord
Bjørn G. Baardsen
bjorn@ipsum.no
989 94 918

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4