Kvalitetskrav ved resertifisering (fornyelse av sertifikat) for Miljøleder - EM

Resertifisering skjer hvert 3. år og kan foretas i perioden 6 måneder før og inntil 6 måneder etter utløpsdato. Følgende skal sendes inn:

  • Utfylt søknad om fornyelse av sertifikat, se Søknader og oppdatert CV

  • Kopi av opprinnelig sertifikat der det fremgår at sertifikatet er akkreditert.

  • Undertegnet Adferdskode

  • Dokumentasjon på at kandidaten i minst 2 år av den forrige 3-årsperioden har hatt arbeidserfaring som miljøleder (eller tilsvarende) og har utført minst 3 revisjoner, eller på annen måte dokumentert tilsvarende erfaring.

  • Dokumentasjon på at kandidaten i sertifikatperioden har vedlikeholdt sin kompetanse, se Vedlikehold av kompetanse

  • Bestått en flervalgsprøve med 10 spørsmål, hver med 4 svaralternativer. Varighet 30 minutter. 2 poeng for riktig og 0 poeng for feil svar. Maks. poengsum er 20 og det kreves 14 poeng for å bestå. Tillatte hjelpemidler er NS-EN ISO 14001. Understreking og bruk av markeringspenn er tillatt, men det må ikke være skrevet ny informasjon i standarden. Flervalgsprøve kan avgis på nett, og ved mottakelse av søknad vil du motta brukernavn og passord for innlogging for å få tilgang til flervalgsprøven.

  • En erklæring om at det ikke er mottatt klager innenfor det feltet sertifikatet gjelder, alternativt beskrive hvilke klager som er mottatt og hvordan de er blitt behandlet.

  • Passfoto (med mindre søkeren ønsker å benytte det bildet som måtte finnes i Norsk Sertifiserings arkiv). 

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4