Godkjente kurs - sertifisering

Et av kravene for å bli sertifisert er at kandidaten har gjennomført et kurs som dekker kravene til teoretisk kunnskap i henhold til det normative dokumentet det sertifiseres mot. For Miljøleder (EM) benyttes reglene til European Organization for Quality som grunnlag for Norsk Sertifiserings normative dokumenter. 

Kursene som skal danne grunnlaget for teoretisk kunnskap ved sertifisering, skal være godkjent av Norsk Sertifisering. Kursorganisasjoner kan søke Norsk Sertifisering om godkjennelse av kurs og kursopplegg for sertifisering og bli godkjent som kursarrangør. Kursarrangøren er ansvarlig for at kurset dekker alle detaljkrav i pensumlisten. Vennligst ta kontakt med Norsk Sertifisering.

Miljøleder

Kursarrangør Adresse Kontaktperson Gyldig til
Kiwa -
Kiwa Teknologisk Institutt as
Kursoversikt
Kabelgt. 2
Postboks 141 Økern
0509 Oslo
Oddmund Wærp
oddmund.waerp@teknologisk.no
Tlf:934 60 292
Faks: 32 28 78 60
01.09.2019

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4