Mangfoldsleder - vedlikehold av kompetanse

Søkeren skal kunne dokumentere aktiviteter knyttet til vedlikehold av kompetanse utført i løpet av sertifikatets gyldighetsperiode:

  • opplæring i form av deltakelse på kurs innen sertifikatets virkeområde og/eller

  • deltakelse i læreprosesser i arbeidsforhold

Læreprosesser i arbeidsforhold

Læreprosesser i arbeidsforhold kan omfatte deltakelse i eller ledelse av endringsprosesser / forbedringsarbeid, metodeutvikling eller implementering av systemer i organisasjoner. Prosessene må være relevant for sertifikatets virkeområde. Dette kan omfatte endringer i rammebetingelser (generelle eller bransjerettede forskriftskrav, normer, fagstandarder og systemstandarder), organisasjon, metodeanvendelser, teknologi eller annet.

Kursvirksomhet

Det blir ikke foretatt vurdering av kursvirksomhet som kan bekrefte vedlikehold av sertifisert kompetanse for mangfoldsledere, før grunnlaget for fornyelse foreligger. Det teoretiske grunnlaget for sertifisering er dekket av nedenstående kurs.

Kursarrangør Adresse - e-post Kontaktperson
Seema AS
Kursoversikt
Dronning Eufemias gt 16
0191 Oslo
Loveleen Rihel Brenna
Tlf: 908 40 725
post@seema.no

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4