Kvalifikasjonskrav ved resertifisering (fornyelse av sertifikat) for Mangfoldsleder - DM

Resertifisering skjer hvert 3. år og kan foretas i perioden 6 måneder før og inntil 6 måneder etter utløpsdato. Følgende skal sendes inn:

  • Utfylt søknad om fornyelse av sertifikat

  • Undertegnet Adferdskode

  • Dokumentasjon på at kandidaten i minst 2 år av den forrige 3-årsperioden har hatt arbeidserfaring med mangfoldsledelse.

  • Rapport basert på en oppgave som er gjort tilgjengelig på nett sammen med flervalgsoppgave, se nedenfor.

  • Dokumentasjon på at kandidaten i sertifikatperioden har vedlikeholdt sin kompetanse, se Vedlikehold av kompetanse.

  • Flervalgsprøve: Bekreftelse på bestått skriftlig flervalgsprøve, hver med 4 svaralternativer. Varighet 30 minutter. 2 poeng for riktig, 0 poeng for feil svar. Maks poengsum er 20, og det kreves 14 poeng for å bestå. Ved to stryk, vil det bli gjennomført et strukturert intervju med kandidaten.

  • En erklæring om at det ikke er mottatt klager innenfor det feltet sertifikatet gjelder, alternativt beskrive hvilke klager som er mottatt og hvordan de er blitt behandlet.

  • Passfoto (med mindre søkeren ønsker å benytte det bildet som måtte finnes i Norsk Sertifiserings arkiv).

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4