Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører

Formålet med inspeksjon av lekeplassutstyr og dets underlag er å verne om barns liv og helse under lek med slikt utstyr. Inspeksjonen skal avdekke om utstyret er i samsvar med kravene i gjeldende standarder, NS-EN 1176 Del 1-7 og Del 10-11 Lekeplassutstyr og underlag. Inspektøren er kun sertifisert for å påvise avvik iht. NS-EN 1176 og skal beskrive sine funn i en rapport, med entydig referanse til relevante punkter i aktuell standard. Vedr. eventuelle andre vurderinger henvises til pkt. 1.2, andre avsnitt.

Tjenestebeskrivelsen angir krav til lekeplassutstyrsinspektørenes forkunnskaper, opplæring, sertifisering og opprettholdelse av kompetanse. Inspektørens øvrige plikter er også beskrevet.

Tjenestebeskrivelsen - utg. 14.1

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4