Kvalitetsrevisor og revisjonsleder kvalitet - vedlikehold av kompetanse

Søkeren skal kunne dokumentere

  • opplæring i form av deltakelse på kurs innen sertifikatets virkeområde og/eller

  • deltakelse i læreprosesser i arbeidsforhold

Læreprosesser i arbeidsforhold

Læreprosesser i arbeidsforhold kan omfatte deltakelse i eller ledelse av endringsprosesser / forbedringsarbeid, metodeutvikling eller implementering av systemer i organisasjoner. Prosessene må være relevant for sertifikatets virkeområde. Dette kan omfatte endringer i rammebetingelser (generelle eller bransjerettede forskriftskrav, normer, fagstandarder og systemstandarder), organisasjon, metodeanvendelser, teknologi eller annet.

Kursvirksomhet

Kursvirksomhet skal være relevant for sertifikatets virkeområde og kan omfatte metodeanvendelser eller endringer i eller nye rammevilkår. Det siste kan omfatte generelle eller bransjerettede forskriftskrav, standarder (bransje-, system-, akkrediteringsstandarder), normer med mer. Nedenstående kurs anses å være relevant for sertifikatets virkeområde. All kursvirksomhet som en sertifikatinnehaver har deltatt på, vil imidlertid bli vurdert på individuelt grunnlag.

Kursarrangør Adresse Kontaktperson
KRN -
Kvalitet og Risiko Norge
Kursoversikt
Kjørbokollen 30
1337 Sandvika
www.nfkr.no/
Annlaug Astad
Tlf: 905 18 464
info@nfkr.no
Kiwa -
Kiwa Teknologisk Institutt as
Kursoversikt
Kabelgt. 2
Postboks 141 Økern
0509 Oslo
Oddmund Wærp
oddmund.waerp@teknologisk.no
Tlf:934 60 292
Faks: 32 28 78 60
Quality Norway AS
Kursoversikt
PB 73
1325 Lysaker
https://qualitynorway.no
Anita S. Hansen
anita.hansen@qualitynorway.no
Tlf 67 52 60 10
NMBU -
Norsk Miljø- og Biovitenskapelige Universitet
SEVU -
Senter for etter- og videreutdanning
Kuroversikt
Postboks 5003
NO-1432 Ås
Tlf: 64 96 59 56
Per Braarød Østby
per.ostby@nmbu.no
Tlf:994 03 585
Faks: 64 96 60 22
Antenor AS -
Kursoversikt
Sola Strand Hotel, Axel Lunds veg 27, Sola Tore Gellein
959 22 617
tore@antenor.no
WBU -
Wergeland Bedriftsutvikling AS
Kursoversikt
Kanalveien 51
NO-5068 Bergen
www.wbu.no
Siv Wergeland
948 72 009
siv.wergeland@wbu.no
S-O-S
System og sikkerhet
Kursoversikt
Tankbåtveien 1
4056 Tananger
Haakon Stensland
post@s-o-s.no
99224936
NOR Kvalitet Kompetanse AS
Kursoversikt
Bromyr 43
3614 Kongsberg
Jon Erik Lund
nor1k@online.no
90052259
Ipsum AS
Kursoversikt
Brønndalen 72
5176 Loddefjord
Bjørn G. Baardsen
bjorn@ipsum.no
989 94 918
MQM AS
Kursoversikt
Karenlyst allè 50
0279 Oslo
Vibeke Myrås
vibeke@mqm.no
95173777

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4