Kvalifikasjonskrav ved resertifisering (fornyelse av sertifikat) for QA og QLA

Resertifisering skjer hvert 3. år og kan foretas i perioden 6 måneder før og inntil 6 måneder etter utløpsdato. Følgende skal sendes:

  • Utfylt søknad om fornyelse av sertifikat, se Søknader og oppdatert CV

  • Kopi av opprinnelig sertifikat der det fremgår at sertifikatet er akkreditert

  • Undertegnet Adferdskode

  • Dokumentasjon på at det er gjennomført minst 3 revisjoner av totalt minst 15 dagers varighet (inklusive forberedelse og rapportering) i løpet av 3 årsperioden. Rapportene skal sendes til sertifiseringsorganet for gjennomgang og vurdering av faglig nivå før sertifikatet fornyes. Revisjonene kan være interne eller eksterne. Søkeren må ha vært aktiv revisor, men behøver ikke å ha vært revisjonsleder. Rapportene som sendes inn kan være en hel rapport og en side fra to andre som viser hvilken rolle søkeren hadde i revisjonen. Navn og sensitiv informasjon kan sladdes bort fra rapportene. For revisjonsledere kreves det at man har vært revisjonsleder med minst en medrevisor. Dette skal fremgå av rapporten.

  • Dokumentasjon på at kandidaten i sertifikatperioden har vedlikeholdt sin kompetanse, se Vedlikehold av kompetanse

  • Bestått en flervalgsprøve med 10 spørsmål, hver med 4 svaralternativer. Varighet 30 minutter. 2 poeng for riktig og 0 poeng for feil svar. Maks. poengsum er 20 og det kreves 14 poeng for å bestå. Flervalgsprøve kan avgis på nett, og ved mottakelse av søknad vil du motta brukernavn og passord for innlogging for å få tilgang til flervalgsprøven.

  • En erklæring om at det ikke er mottatt klager innenfor det feltet sertifikatet gjelder, alternativt beskrive hvilke klager som er mottatt og hvordan de er blitt behandlet.

  • Passfoto (med mindre søkeren ønsker å benytte det bildet som måtte finnes i Norsk Sertifiserings arkiv).

  • Kvalitetsrevisorsertifikatet fornyes til Revisjonsleder Kvalitet dersom en av de innsendte rapportene viser at den sertifiserte har vært revisjonsleder for et lag på mer enn en revisor. Se forøvrig krav til oppgradering fra QA til QLA

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4