Godkjente kurs - sertifisering

Et av kravene for å bli sertifisert er at kandidaten har gjennomført et kurs som dekker kravene til teoretisk kunnskap i henhold til det normative dokumentet det sertifiseres mot. For Kvalitetsrevisor (QA) benyttes reglene til European Organization for Quality som grunnlag for Norsk Sertifiserings normative dokumenter. 

Kursene som skal danne grunnlaget for teoretisk kunnskap ved sertifisering, skal være godkjent av Norsk Sertifisering. Kursorganisasjoner kan søke Norsk Sertifisering om godkjennelse av kurs og kursopplegg for sertifisering og bli godkjent som kursarrangør. Kursarrangøren er ansvarlig for at kurset dekker alle detaljkrav i pensumlisten. Vennligst ta kontakt med Norsk Sertifisering. 

Kvalitetsrevisor og revisjonsleder kvalitet

Kursarrangør Adresse Kontaktperson Gyldig til
KRN -
Kvalitet og Risiko Norge - Quality & Risk Norway - tidl. NFKR
Kursoversikt
Kjørbokollen 30
1337 Sandvika
www.qrn.no/
Annlaug Astad
Tlf: 905 18 464
info@qrn.no
08.05.2022
Standard Online AS
Kursoversikt
Mustads vei 1
0283 Oslo
Hanne Grete Mosand
67 83 86 00
salg@standard.no
04.09.2022
KIWA -
KIWA Teknologisk Institutt
Kursoversikt
Kabelgata 2
Postboks 141
0509 Oslo
Oddmund Wærp
oddmund.waerp@kiwa.com
Tlf:934 60 292
21.02.2022

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4