Krav til oppgradering av kvalitetsrevisorsertifikat utenom fornyelsestidspunkt

Dersom oppgradering til Revisjonsleder kvalitet ikke foretas i sammenheng med fornyelse av sertifikat, må den i første sertifikatperioden (3 år) sendes inn 3 revisjonsrapporter som er mindre en 3 år gamle der det fremgår at søkeren har vært revisjonsleder for et lag med mer enn en revisor. Dersom oppgradering foretas i en senere sertifikatperiode, er det tilstrekkelig med en slik rapport. Det nye sertifikatet får da samme utløpsdato som det opprinnelige. Avgiften er som ved fornyelse.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4