Krav til kunnskap og ferdigheter

Åpne linken under for å lese krav om kunnskap og ferdigheter for de respektive ordningene.

Krav til kunnskap og ferdigheter gjengir krav til kandidatens kompetanse i Normativt dokument for de respektive områdene. Kravene danner grunnlaget for utarbeidelse av kurs, eksamensoppgaver og bedømming av eksamensbesvarelser.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4