ISM Auditor - International Safety Management - vedlikehold av kompetanse

Søkeren skal kunne dokumentere

  • opplæring i form av deltakelse på kurs innen sertifikatets virkeområde og/eller

  • deltakelse i læreprosesser i arbeidsforhold.

Læreprosesser i arbeidsforhold

Læreprosesser i arbeidsforhold kan omfatte deltakelse i eller ledelse av endringsprosesser / forbedringsarbeid, metodeutvikling eller implementering av systemer i organisasjoner. Prosessene må være relevant for sertifikatets virkeområde. Dette kan omfatte endringer i rammebetingelser (generelle eller bransjerettede forskriftskrav, normer, fagstandarder og systemstandarder), organisasjon, metodeanvendelser, teknologi eller annet.

Kursvirksomhet

Kursvirksomhet skal være relevant for sertifikatets virkeområde og kan omfatte metodeanvendelser eller endringer i eller nye rammevilkår. Det siste kan omfatte generelle eller bransjerettede forskriftskrav, standarder (bransje-, system-, akkrediteringsstandarder), normer med mer. Nedenstående kurs anses å være relevant for sertifikatets virkeområde. All kursvirksomhet som en sertifikatinnehaver har deltatt på, vil imidlertid bli vurdert på individuelt grunnlag. 

Kursarrangør Adresse Kontaktperson
DNV GL AS Veritasveien 1
1363 Høvik
Harald Sivertsen
47 916 26 601
NTS Management AS Fellesbygget
7940 Ottersøy
Fredrik Lie-Gjeseth
47 958 00 309

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4