ISM-sertifikater

Sertifikatinnehaverne innfrir kravene i "Normativt dokument som grunnlag for sertifisering av revisorer som benytter ISM-koden som kravdokument". ISM-koden/code: International Maritime Organization (IMO) resolution A.741(18): "International management code for the safe operation of ships and pollution prevention."

ISM - for rederier

Navn Sertifikatnr. Gyldig til
Fredrik Lie-Gjeseth ISM-090 25.03.2022
Fredrik Lie-Gjeseth ISM-090 25.03.2022
Tor Arne Tønnessen ILA-096 24.05.2022
Frank Nyheim ISM-099 08.08.2022
Reidar Johnsen ILA-020 29.10.2022
Silje Veronica Walseth Tønnessen ISM-100 27.12.2022

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4