Kvalifikasjonskrav ved resertifisering (fornyelse av sertifikat) for ISM-revisor

Resertifisering skjer hvert 3. år og kan foretas i perioden 6 måneder før og inntil 6 måneder etter utløpdato. Følgende skal sendes inn:

  • Utfylt søknad om fornyelse av sertifikat (se Søknader) og oppdatert CV

  • Kopi av opprinnelig sertifikat der det framgår at sertifikatet er akkreditert

  • Undertegnet Adferdskode

  • Dokumentasjon på at det er gjennomført minst 3 revisjoner i perioden, og at disse har omfattet minst 12 arbeidsdager inklusive forberedelser og rapportering. Revisjonene kan være interne eller eksterne. Søkeren må ha vært aktiv revisor, men behøver ikke å ha vært revisjonsleder. Rapportene skal sendes inn (en hel rapport og en side fra to andre som viser hvilken rolle søkeren hadde i revisjonen). Navn og sensitiv informasjon kan sladdes bort fra rapportene.

  • Dokumentasjon på at kandidaten i sertifikatperioden har vedlikeholdt sin kompetanse, se Vedlikehold av kompetanse.

  • Bestått en flervalgsprøve med 10 spørsmål, hver med 4 svaralternativer. Varighet 30 minutter. 2 poeng for riktig og 0 poeng for feil svar. Maks. poengsum er 20 og det kreves 14 poeng for å bestå. Tillatte hjelpemidler er ISM koden med ”Guidelines”, IMO A.1022(26) og NS-EN ISO 19011. Understreking og bruk av markeringspenn er tillatt, men det må ikke være skrevet ny informasjon i dokumentene. Flervalgsprøve kan avgis på nett, og ved mottakelse av søknad vil du motta brukernavn og passord for innlogging for å få tilgang til flervalgsprøven.

  • En erklæring om at det ikke er mottatt klager innenfor det feltet sertifikatet gjelder, alternativt beskrive hvilke klager som er mottatt og hvordan de er blitt behandlet.

  • Passfoto (med mindre søkeren ønsker å benytte det bildet som måtte finnes i Norsk Sertifiserings arkiv).

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4