Internasjonalt samarbeid

EOQ-kompetansebevis

Våre akkrediterte NSAS-sertifikater gir rett til å utstede og fornye EOQ-kompetansebevis, etter nærmere regler. Dette gjelder for Kvalitetsrevisor - QA, Revisjonsleder Kvalitet - QLA, Risk Manager - RM, Miljøleder - ESM og Kvalitetsleder - QM.

Disse kompetansebevisene omtales ofte som EOQ sertifikater, men EOQ er ikke et sertifiseringsorgan, men en eier av normative dokumenter. Disse kompetansebevisene er likevel nyttige, da de er velkjent og anerkjent i Europa. Det er derfor til hjelp for å dokumentere kompetansen, spesielt for de som arbeider innen de europeiske landene.

IPC-sertifikater

For personell som arbeider mye utenlands, kan det være fordel å ha et IPC-sertifikat. Det er internasjonalt og dokumenterer innehaverens kompetanse. Vår nasjonale sertifikat er, gjennom akkrediteringen, også internasjonalt anerkjent, men er ikke like kjent utenlands.

Norsk Sertifisering AS er medlem av IPC (International Personnel Certification Association), og gjennom vår akkreditering, kan vi utstede IPC-sertifikater. IPC-sertifikatene er reelle sertifikater utstedt av Norsk Sertifisering på grunnlag av vår sertifiseringsordning. Norsk Sertifisering er eier av sertifikatene, med de framstår i IPC-logo og innfrir IPC's krav. Sertifikatene kalles derfor "IPC brand-sertifikater". Dette gjelder for områdene International Safety Management (ISM), Miljøleder (ESM), Kvalitetsleder (QM), Kvalitetsrevisor (QA), Revisjonsleder kvalitet (QLA), Risk Manager (RM) og Vedlikeholdsledere (MM).

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4