Arbeidsmiljøleder - vedlikehold av kompetanse

Søkeren skal kunne dokumentere

  • opplæring i form av deltakelse på kurs innen sertifikatets virkeområde og eller

  • deltakelse i læreprosesser i arbeidsforhold

Læreprosesser i arbeidsforhold

Læreprosesser i arbeidsforhold kan omfatte deltakelse i eller ledelse av endringsprosesser / forbedringsarbeid, metodeutvikling eller implementering av systemer i organisasjoner. Prosessene må være relevant for sertifikatets virkeområde. Dette kan omfatte endringer i rammebetingelser (generelle eller bransjerettede forskriftskrav, normer, fagstandarder og systemstandarder), organisasjon, metodeanvendelser, teknologi eller annet.

Kursvirksomhet

Kursvirksomhet skal være relevant for sertifikatets virkeområde og kan omfatte metodeanvendelser eller endringer i eller nye rammevilkår. Det siste kan omfatte generelle eller bransjerettede forskriftskrav, standarder (bransje-, system-, akkrediteringsstandarder), normer med mer. Nedenstående kurs anses å være relevant for sertifikatets virkeområde. All kursvirksomhet som en sertifikatinnehaver har deltatt på, vil imidlertid bli vurdert på individuelt grunnlag.

Kursarrangør Adresse Kontaktperson
Standard online
Kursoversikt
Mustads vei 1
0283 Oslo
Hanne Grete Mosand
67 83 86 00
salg@standard.no
KIWA Norge
Kiwa Teknologisk Institutt
Kursoversikt
Kabelgt. 2
Postboks 141 Økern
0509 Oslo
Lisbeth Aamodt
lisbeth.aamodt@kiwa.com
Tlf: 982 90 249
Ipsum AS
Kursoversikt
Brønndalen 72
5176 Loddefjord
Bjørn G. Baardsen
bjorn@ipsum.no
989 94 918

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4