Godkjente kurs - sertifisering

Et av kravene for å bli sertifisert er at kandidaten har gjennomført et kurs som dekker kravene til teoretisk kunnskap i henhold til det normative dokumentet det sertifiseres mot. For Arbeidsmiljøleder (OHSM) benyttes reglene til European Organization for Quality som grunnlag for Norsk Sertifiserings normative dokumenter. 

Kursene som skal danne grunnlaget for teoretisk kunnskap ved sertifisering, skal være godkjent av Norsk Sertifisering. Kursorganisasjoner kan søke Norsk Sertifisering om godkjennelse av kurs og kursopplegg for sertifisering og bli godkjent som kursarrangør. Kursarrangøren er ansvarlig for at kurset dekker alle detaljkrav i pensumlisten. Vennligst ta kontakt med Norsk Sertifisering.

Arbeidsmiljøleder OHSM

Kursarrangør Adresse Kontaktperson Gyldig til
Fullt kurs
Kiwa Kompetanse AS
Kursoversikt
Kabelgt. 2
Postboks 141 Økern
0509 Oslo
Lisbeth Aamodt
lisbeth.aamodt@kiwa.com
Tlf: 982 90 249
26.04.2022
Forkortet kurs
Standard Online AS
Kursoversikt
Mustads vei 1
0283 Oslo
Hanne Grete Mosand
67 83 86 00
hgm@standard.no
23.04.2022
Kiwa Kompetanse AS
Kursoversikt
Kabelgt. 2
Postboks 141 Økern
0509 Oslo
Lisbeth Aamodt
lisbeth.aamodt@kiwa.com
Tlf: 982 90 249
27.09.2022

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4