Arbeidsmiljøleder - OHSM (Occupational Health and Safety Manager)

Arbeidsmiljøleder: er en person som jobber med HMS og arbeidsmiljø som koordinator, rådgiver eller leder. Sertifiseringen er relevant for disse samt for rådgivere som jobber med implementering, ledelse og forbedring av ledelsessystemer iht. NS-ISO 45001. Sertifiseringen vil være nyttig for personer som ønsker en karriere innen HMS- og arbeidsmiljøarbeid, eller HMS-faglig ansvar.

Sertifisert kompetanse: Arbeidsmiljøledere som har gjennomført godkjent kurs som teoretisk grunnlag for sertifisering og som tilfredsstiller fastsatte kompetansekrav gjennom utdannelse og yrkeserfaring, kan søke om sertifisering.

Sertifisering er en godkjenning av en uavhengig tredjepart. Sertifisering er blant annet en dokumentasjon på ansvarlig praksis innenfor sertifikatets virkeområde, i dette tilfellet ISO 45001.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4