Vedlikeholdsleder

Formål og omfang

Markedet for sertifiseringsordningen er norsk industri, offentlig forvaltning, konsulenter, rådgivere og leverandører av tjenester og produkter. Formålet med ordningen er tredelt

Samfunn:  Sikre en bred tilførsel av vedlikeholdskompetanse i markedssegmentet, og således bidra til å ivareta produksjonsutstyr, tekniske anlegg, bygninger, infrastruktur med mer og således et bærekraftig næringsliv.

Virksomhet: Skaffe kompetanse som kan synliggjøre behov for å ivareta verdier, sikre den tekniske tilstanden og bidra til levetidforlengelse overfor toppledelsen, og som kan støtte denne i arbeidet med å etablere, vedlikeholde og kontinuerlig forbedre styringssystem for vedlikehold.

Den sertifiserte: Egenverdi for den sertifiserte med hensyn til å kunne posisjonere seg i nåværende og framtidige jobber.

 

 

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4