RM: Risk Manager

Sertifisering:

- Krav ved sertifisering

- Oversikt over godkjente kurs

Fornyelse:

- Krav ved fornyelse av sertifikat

- Oversikt over godkjente kurs

Sertifisert personell:

- Oversikt over sertifisert personell innen Risk Manager

- Oversikt over sertifisert personell som tilbyr tjenester innen Risk Manager

 

Sideinnhold:

- Informasjon og nytteverdi om sertifisertingsområdet

- Litt om normative dokumenter

- Prisoversikt for personellsertifisering

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4