Sertifiseringstrinn Nivå A Nivå B Nivå C Nivå D
(R) = Resertifisering
Påmeldingsfrist alle nivåer: 30.01.2020.
Send din påmelding til:ipma+norsksertifisering.no
Åpent orienteringsmøte (krever påmelding) 23.01.2020 23.01.2020 23.01.2020 23.01.2020
Påmeldingsfrist (R) 30.01.2020 30.01.2020 30.01.2020 30.01.2020
Introduksjonsseminar 13.02.2020 13.02.2020 13.02.2020 13.02.2020
Søknad med CV og egenvurdering(R) 26.03.2020 26.03.2020 26.03.2020 26.03.2020
Skriftlig prøve Ikke skr prøve 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020
Tilbakemelding til kandidat (R) 27.05.2020 27.05.2020 27.05.2020 28.05.2020
Workshop Ikke workshop Ikke workshop 03.06.2020 Ikke workshop
Innlevering av prosjektrapport/caserapport 29.06.2020 12.06.2020
Virksomhetscase 27.08.2020
Intervju 27.08.2020 17.06.2020/18.06.2020 04.06.2020
Tilbakemelding til kandidat 10.09.2020 26.06.2020 26.06.2020 26.06.2020
Utstedelse av sertifikat (R) 30.09.2020 08.07.2020 08.07.2020 08.07.2020

 

 

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4