Sertifiseringstrinn Nivå A Nivå B Nivå C Nivå D
(R) = Resertifisering
Påmeldingsfrist alle nivåer: 06.09.2019.
Send din påmelding til:ipma+norsksertifisering.no
Åpent orienteringsmøte (krever påmelding) 29.08.2019 29.08.2019 29.08.2019 29.08.2019
Påmeldingsfrist (R) 06.09.2019 06.09.2019 06.09.2019 06.09.2019
Introduksjonsseminar 10.09.2019 10.09.2019 10.09.2019 10.09.2019
Søknad med CV og egenvurdering(R) 11.10.2019 11.10.2019 11.10.2019 11.10.2019
Skriftlig prøve Ikke skr prøve 17.10.2019 17.10.2019 17.10.2019
Tilbakemelding til kandidat (R) 05.11.2019 05.11.2019 05.11.2019 05.11.2019
Workshop Ikke workshop Ikke workshop 12.11.2019 Ikke workshop
Innlevering av prosjektrapport/caserapport 05.12.2019 05.12.2019
Virksomhetscase 05.01.2010
Intervju 05.01.2020 12.12.2019/13.12.2019 13.11.2019
TIlbakemelding til kandidat 22.01.2020 20.12.2019 20.11.2019 05.11.2019
Utstedelse av sertifikat (R) 01.02.2020 10.01.2020 02.12.2019 08.07.2019

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4