Kurs

IPMA-sertifiseringen stiller ikke krav til spesielle kurs, eller til hvordan du har tilegnet deg kunnskap. Det anbefales likevel at kandidaten supplerer/frisker opp sine kunnskaper, dersom han/hun føler disse er mangelfulle.


Norsk Forening for prosjektledelse - NFP

Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) arrangerer oppfriskningskurs før hver åpen sertifiseringsrunde. Du kan lese mer om dette her.


Eksterne kurs

IPMA har også en ordning som kalles Registration of Education Programmes. Dette er en prosess for å vurdere i hvor stor grad et opplæringstilbud dekker kravene til kompetanse i IPMA ICB (Individual Competence Baseline). Opplæringsprogram som har vært gjennom denne prosessen er merket med symbolet til høyre.

Du kan lese mer om hvem som har registrert sine program her.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4