EM: Miljøleder

Sertifisering:

- Krav ved sertifisering

- Oversikt over godkjente kurs ved sertifisering

 

Fornyelse:

- Krav ved fornyelse av sertifikat

- Oversikt over godkjente kurs ved oppdateringsdag (ved fornyelse av sertifikat)

Sertifisert personell:

- Oversikt over sertifisert personell innen miljøledelse 

- Oversikt over sertifisert personell som tilbyr tjenester innen miljøledelse

 

Sideinnhold:

- Informasjon og nytteverdi om miljøledersertifisering

- Litt om normative dokumenter

- Prisoversikt for personellsertifisering

 

 

 

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4