ISM-sertifikater

Sertifikatinnehaverne innfrir kravene i "Normativt dokument som grunnlag for sertifisering av revisorer som benytter ISM-koden som kravdokument". ISM-koden/code: International Maritime Organization (IMO) resolution A.741(18): "International management code for the safe operation of ships and pollution prevention."

ISM - for rederier

Navn Sertifikatnr. Gyldig til
Alf-Erling Strand ISM-073 30.11.2019
Bjarne Eivind Nilssen ILA-102 18.03.2019
Frank Nyheim ISM-099 06.04.2019
Fred O. Halvorsen ILA-101 18.03.2019
Fredrik Lie-Gjeseth ISM-090 27.02.2019
Geir Hudø Jørgensen ISM-071 28.12.2019
Henning Hjartholm ISM-098 06.04.2019
Joacim K. G. U. Jonsson ISM-097 09.03.2019
Jonas Sjøasæther Holm ISM-075 28.05.2020
Marie Beate Henøen ISM-049 23.02.2020
Petter H. Fosse ISM-027 12.12.2019
Reidar Johnsen ISM-020 11.07.2019
Silje Tønnessen ISM-100 25.05.2019
Terje Sevaldsen ILA-018 20.11.2019
Tor Arne Tønnessen ILA-003 18.03.2019
Tor Arne Tønnessen ILA-096 18.03.2019
Torolf Paulshus ISM-046 19.04.2019
Villy Rognaldsen ISM-103 17.04.2020

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4