Sertifiseringsordning for passiv brannsikring

Norsk Sertifisering AS kan tilby akkreditert sertifisering innenfor passiv brannsikring. Sertifiseringsordningen er basert på bransjestandard for passiv brannsikring versjon 1, 2016.

Du finner bransjestandarden her

Sertifiseringsordningens formål og omfang

Sertifiseringsordningen gjelder for fagområdet passiv brannsikring i byggverk, og skal komplettere NS-EN ISO 9001:2015 og sammen med den fungere som et samlet normativt dokument for leverandører av passiv brannsikring til bruk for interne formål, sertifisering eller i kontraktsmessig sammenheng. Sertifiseringsordningen skal

  • verifisere at leverandører av passiv brannsikring kontrollerer og monterer i samsvar med aksepterte og anerkjente krav, herunder forskriftskrav som har som formål å sikre liv og helse, miljø og materi-elle verdier
  • sikre felles grunnlag for det faglige nivået i bransjen og bidra til å heve kunnskapsnivået for virk-somhetenes faglige ledelse og montører
  • gi sertifiserte virksomheter konkurransefortrinn og være en støtte i markedsføringen
  • bidra til at oppdragsgivere på en enkel måte kan etterspørre leverandører som monterer, vedlike-holder og kontrollerer passiv brannsikring i samsvar med aksepterte og anerkjente krav

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4