Forskrft om administrative ordninger - forskrift 1360
Navn Kontaktdata Sertifisert sikkerhetsopplæring
Knut Sortdal Telefon: 930 80 636
knut@norsksertifisering.no
G4, G11, RX, TX
Hermod Pettersen Telefon: 905 45 404
hermod@norsksertifisering.no
G4, G2, G1, G3, G7, G8, TX, G10, G11, RX, TX, BX, PX, HX, KX, SX, BHX
Styringssystemer
Navn Kontaktdata Område
Hans Petter Nybakk Telefon: 905 32 466
hpn+tavleforeningen.no
Ledelsessystem - NS-EN ISO 9001
Produksjon av elektrisk utstyr - elektrotavler
Roger B. Larsen Telefon: 000 00 000
roger.larsen+uit.no
Ledelsessystem - NS-EN ISO 9001
Not/trål, fiskeredskap
Anne Kathrine Bøe Telefon: 910 08 700
anne.kathrine.boe+norconsult.com
Ledelsessystem - NS-EN ISO 9001
Ferdigstillelse av bygg - passiv brannsikring
Kathrine Molvik Telefon 926 03 289
kamo+fec.as
Ledelsessystem - NS-EN 3834-2
NS-EN ISO 9001
Smeltesveising
Bearbeiding av metaller
Personellsertifisering
Navn Kontaktdata Bransje
Alf Bjarne Jakobsen Telefon: 913 42 462
alf.bjarne.jakobsen@haugesund.kommune.no
Lekeplassutstyrkontrollører (NS-EN 1176)
Marit Paus Finsnes Telefon: 473 78 887
marit.paus@finsnes.com
QM, QS, RM, ISM, ESM

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4