Fagråd og komiteer

Norsk Sertifisering har etablert bransjeråd innenfor alle våre sertifiseringsområder. Bransjerådets primære oppgave er å vurdere kvalifikasjonsgrunnlaget for fagrevisorer/tekniske eksperter på de respektive områdene og delta i den formelle godkjenningen av disse for oppdrag i Norsk Sertifisering. Bransjerådet kan bestå av 1-3 personer.

Ta kontakt med en av oss i Norsk Sertifisering hvis du trenger mer detaljert informasjon om fagråd og tekniske komiteer.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4