Fagråd og komiteer

Norsk Sertifisering har etablert bransjeråd innenfor alle våre sertifiseringsområder. Bransjerådets primære oppgave er å vurdere kvalifikasjonsgrunnlaget for fagrevisorer/tekniske eksperter på de respektive områdene og delta i den formelle godkjenningen av disse for oppdrag i Norsk Sertifisering. Bransjerådet kan bestå av 1-3 personer.

Sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring
Navn Kontaktdata Funksjon
Hermod Pettersen Telefon: 905 45 404
E-post: hermod+norsksertifisering.no
Leder

Løfteredskap i brønn og brønnboring - D7
Navn Kontaktdata Funksjon
Audun Vabø Telefon: 411 47 373
E-post: avabo+oceaneering.com
Leder/Medlem

NS-EN 1176 Lekeplassutstyr (programkomite)
Navn Kontaktdata Funksjon
Erland Frydenlund Telefon: 947 97 960
E-post: erland.frydenlund+baerum.kommune.no
Leder (bruker)
Knut Halvorsen Telefon: 958 77 383
E-post: knut.halvorsen+sove.no
Medlem (produsent)
Jan Tørud Telefon: 934 80 068
E-post: jan.torud+if.no
Medlem (forsikring)
Ole-Christian Wiig Telefon 913 13 692
E-post: ocw+lpi.no
Medlem (inspektør)
Øyvind Vestre Telefon: 416 89 855
E-post: post+aktivarena.no
Medlem (kursarrangør)
Frode Ervik Pettersen Telefon: 913 18 075
E-post:frode+norsksertifisering.no
Sekretær/referent

Elektrotavler (NACE-kode 27.1) - Norsk Eltavleforening
Navn Kontaktdata Funksjon
Fredrik Rummelhoff Telefon: 472 79 002 Leder
Brannsikring - Brannfaglig fellesorganisasjon (BFO)
Navn Kontaktdata Funksjon
Karl Magnor Lilleland Telefon: 911 35 849
E-mail: karl.magnor+lilleland.no
Leder
Hugo Haug Telefon: 934 45 515
E-post: hugo.haug+oby.oslo.kommune.no
Medlem
Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer (NS-EN ISO 3834-2:2005)
Navn Kontaktdata Funksjon
Sverre Eriksen Telefon: 905 85 160
E-post: sverr-er+online.no
Leder/medlem
Personellsertifisering PERS 005
Navn Kontaktdata Funksjon
Frode Ervik Pettersen Telefon: 913 18 075
E-post: frode+norsksertifisering.no
Leder
Thorleif Magne Telefon: 920 39 063
E-post: epost+epost.no
Medlem
Oddmund Wærp Telefon: 934 60 292
E-post:oddmund.waerp+teknologisk.no
Medlem
Erik Grantangen Telefon: 917 56 157
E-post: epost+epost.no
Medlem
Marit Paus Finsnes Telefon: 473 78 887
E-post: marit.paus+finsnes.com
Medlem
Per Braarød Østby Telefon: 994 03 585
E-post: epost+epost.no
Medlem
Upartiskhetskomite (Committee safeguarding impartiality)
Navn Kontaktdata Funksjon
Erling M. Erstad Telefon: 908 20 993
E-post: erling.erstad+mef.no
Leder (advokat)
Endre Fuglset Telefon: 992 13 171
E-post: post+maskinkontroll.no
Medlem (uavhengig)

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4