Systemsertifisering - MSYS 012

Norsk Sertifisering AS er akkreditert for sertifisering av styringssystemer/ledelsessystemer i henhold til:

NS-EN ISO 9001:2015 - Ledelsessystemer for kvalitet innenfor nedenstående bransjer

Fiske, fangst og fiskeoppdrett Næringskode 03
Produksjon av tekstiler Næringskode 13
Produksjon av elektrisk utstyr Næringskode 27
Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted Næringskode 28
Oppføring av bygninger Næringskode 41
Anleggsvirksomhet Næringskode 42
Spesialisert bygge og anleggsvirksomhet Næringskode 43
Agentur og engroshandel, unntatt med motorvogner Næringskode 46
Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet,og teknisk prøving og analyse Næringskode 71
Teknisk prøving og analyse Næringskode 71.2
Annen undervisning Næringskode 85.5
NS-EN ISO 3834-2: 2005

Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer Del 2: Fullstendige kvalitetskrav.

Brannfaglig Fellesorganisasjon - bransjestandard for passiv brannsikring

Systemer for kvalitetsstyring av virksomheter som sertifiseres innen utførelse og kontroll av passiv brannsikring.

 

 

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4