Systemsertifisering - MSYS 012

Norsk Sertifisering AS er akkreditert for sertifisering av ledelsessystemer i henhold til:

NS-EN ISO 9001:2015 - Ledelsessystemer for kvalitet

NS-EN ISO 14001:2015 - Ledelsessystemer for miljø

NS-EN ISO 3834-2:2005 - Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer Del 2: Fullstendige kvalitetskrav.

Bransjestandard for passiv brannsikring - Systemer for kvalitetsstyring av virksomheter som sertifiseres innen utførelse og kontroll av passiv brannsikring. (Brannfaglig Fellesorganisasjon)

 

 

IAF Kode Beskrivelse NACE koder Akkreditering
IAF 1 Jordbruk, skogbruk og fiske 01-Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk
02-Skogbruk og tjenester tilknyttet til skogbruk
03-Fiske, fangst og akvakultur
NS-EN ISO 9001:2015 - Ledelsessystemer for kvalitet
IAF 4 Tekstiler og tekstilprodukter 13-Produksjon av tekstiler
14-Produksjon av klær
NS-EN ISO 9001:2015 - Ledelsessystemer for kvalitet
IAF 17 Grunnmetaller og fabrikkerte metallprodukter 24-Produksjon av metaller (unntatt 24.46)
25-Produksjon av metallvarer unntatt maskiner og utstyr (unntatt 25.4)
33.11-Reparasjon av bearbeidede metallprodukter
NS-EN ISO 9001:2015 - Ledelsessystemer for kvalitet
NS-EN ISO 14001:2015 - Ledelsessystemer for miljø
IAF 18 Maskineri og utstyr 25.4-Produksjon av våpen og ammunisjon
28-Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted
30.4-Produksjon av militære stridskjøretøyer
33.12-Bygging av fritidsbåter
33.2-Installasjon av industrimaskiner- og utstyr
NS-EN ISO 9001:2015 - Ledelsessystemer for kvalitet
IAF 19 Elektrisk og optisk utstyr 26-Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter
27-Produksjon av elektrisk utstyr
33.13-Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr
33.14-Reparasjon av elektrisk utstyr
95.1-Reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr
NS-EN ISO 9001:2015 - Ledelsessystemer for kvalitet
IAF 28 Konstruksjon 41-Oppføring av bygninger
42-Anleggvirksomhet
43-Spesialisert bygge- og anleggvirksomhet
NS-EN ISO 9001:2015 - Ledelsessystemer for kvalitet
NS-EN ISO 14001:2015 - Ledelsessystemer for miljø
IAF 29 Engros- og detaljhandel reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 45-Handel med reparasjon av motorvogner
46-Agentur og engroshandel, unntatt med motorvogner
47-Detaljehandel, unntatt med motorvogner
95.2-Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk
NS-EN ISO 9001:2015 - Ledelsessystemer for kvalitet
NS-EN ISO 14001:2015 - Ledelsessystemer for miljø
IAF 34 Ingeniørtjenester 71-Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirsomhet, og teknisk prøving og analyse
72-Forskning og utviklingsarbeid
74-Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet (unntatt 74.2 og 74.3)
NS-EN ISO 9001:2015 - Ledelsessystemer for kvalitet
NS-EN ISO 14001:2015 - Ledelsessystemer for miljø
IAF 37 Utdanning 85-Undervisning NS-EN ISO 9001:2015 - Ledelsessystemer for kvalitet

 

 

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4