Personellsertifisering - PERS 005

Norsk Sertifisering AS er akkreditert for sertifisering av personer i henhold til følgende normative dokumenter

Normativt dokument Beskrivelse Merknader
Normativt dokument for ISM-revisorer Normativt dokument som grunnlag for sertifisering av revisorer som benytter ISMS koden som kravdokument, 4. desember 2015 ISM-revisor (International Safety Management Auditor, ISMS)
Normativt dokument for ISM-revisjonsleder Normativt dokument som grunnlag for sertifisering av revisorer som benytter ISMS koden som kravdokument, 4. desember 2015 ISM-revisjonsleder ((International Safety Management Lead Auditor, ISMS)
EOQ CoS 31000:2012 Normativt dokument som grunnlag for sertifisering av Risk Managers basert på CoS/CS 31000:2012 av 4. desember 2015 Risk Manager (RM)
EOQ CoS 9000:2015 Normativt dokument for sertifisering av kvalitetsrevisorer og revisjonsledere kvalitet basert på CoS/CS 9000:2015 av 4. desember 2015 Kvalitetsrevisor (Quality Auditor, QA) og Revisjonsleder kvalitet (Quality Lead Auditor, QLA)
EOQ CoS 9000:2015 Normativt dokument for sertifisering av kvalitetsledere basert på CoS/CS 9000:2015 av 4. desember 2015 Kvalitetsleder (Quality Manager, QM)
EOQ CoS 9000:2015 Normativt dokument for sertifisering av miljøledere basert på CoS/CS 14000:2015 av 4. desember 2015 Miljøleder (Environmental Systems Manager, ESM)
Normativt dokument for Vedlikeholdsleder Normativt dokument for sertifisering av vedlikeholdsledere basert på NS-EN 15628:2014 og normativt dokument for sertifisering av vedlikeholdsledere av 18. juli 2016 Vedlikeholdsleder (Maintenance Systems Manager, MM)
Tjenestebeskrivelse for sertifisering av Lekeplassutstyrs -inspektører Retningslinjer for sertifisering av Lekeplassutstyrsinspektører i hht. ihht. NS-EN 1176:2008 Del 1-7 og del 10 Utgave 11.01, samt NS-EN 1176-11:2014

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4