Redigert_kran_forside.jpg

Produktsertifisering

Sakkyndig kontroll – Sikkerhetsopplæring

Lovpålagt krav om sertifisering av sakkyndige kontrollvirksomhet og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Redigert_kran_forside.jpg

Personsertifisering

Ledelse: Kvalitet; Miljø; Arbeidsmiljø; Mangfold; Risiko. Prosjekt-, program- og porteføljeledelse. Kvalitetsrevisjon. Sikkerhet. Inspeksjon

Flere selskaper og bransjer krever sertifisert kompetanse som også gir egenverdi for innehaverne.

Redigert_kran_forside.jpg

Systemsertifisering

Ledelsessystemer for kvalitet og miljø

Innfrir krav fra kunder. Bruk i markedsføring. Dokumentasjon på ansvarlig praksis.

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4