Revisor til kvalitets- og sikkerhetsrevisjoner - teknisk orientert

Arbeidsoppgaver

 • Sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift om administrative ordninger § 8-6
 • Personellsertifisering og revisjon av ledelsessystemer, nødvendig opplæring vil bli gitt

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra betjening, service, vedlikehold, reparasjon og sakkyndig kontroll av løfteutstyr og/eller masseforflytningsmaskiner med vektlegging på løfteutstyr
 • Grundig kunnskap om oppbygging, brukeregenskaper og bruksområde for et utvalg arbeidsutstyr innenfor nevnte fagområder og/eller tilsvarende kjennskap til et større utvalg arbeidsutstyr innenfor de samme fagområdene
 • Kjennskap til og kunnskap om lover og forskrifter om HMS og om sakkyndig kontroll og/eller sertifisert sikkerhetsopplæring, inklusive standarder for aktuelt arbeidsutstyr
 • Kjennskap til forskrifter og standarder for sakkyndig kontroll av offshore kranvirksomhet
 • Kjenne til ledelsessystemer for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø
 • Kjennskap til og erfaring fra bruk av risikovurderinger og sikker jobbanalyse

Utdanning

 • Relevant fagbrev, evt. teknisk fagskole eller ingeniørhøyskole

Personlige egenskaper

 • Jobbe strukturert og målrettet
 • Være beslutningsdyktig og kunne opptre selvstendig innenfor eget ansvarsområde
 • Inneha samarbeidsegenskaper og kunne skape aksept og forståelse for revisjonsfunn på en måte som skaper tillit
 • Kunne eksponere etiske verdier gjennom uttalte holdninger og væremåte som kan virke samlende og bidra til å forebygge konflikter

Vi tilbyr

 • Spennende utfordring i godt etablert og faglig selskap
 • Sterkt faglig miljø med faglig sterke kolleger og samarbeidspartnere
 • Mulighet for faglig utvikling

Arbeidssted

 • Fornebuveien 37, 1325, Lysaker

Andre opplysninger

 • Stillingsbrøk: 100 %
 • Reiseaktivitet: anslagsvis 60 dager

 

 

 

 

 

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4