Søknadsskjemaer for personellsertifisering

Nedenfor finner du søknader om sertifisering, fornyelse og oppgradering (gjelder kun fra kvalitetsrevisor til revisjonsleder kvalitet) for de forskjellige sertifiseringsområdene.

For lekeplassutstyrsinspektører benyttes samme søknadsskjema til både sertifisering og resertifisering. Søknaden finnes i Word- og PDF-format, se nedenfor.

Søknaden med dokumentasjon sendes til Norsk Sertifisering AS, postboks 73, 1325 Lysaker eller på e-post til info@norsksertifisering.no

Adferdskoden kan lastes ned her.

Fornyelse/
Oppgradering
  Søknadsskjemaer i Word- eller PDF-format
Søknadene gjelder for alle områdene
Kvalitetsleder
Kvalitetsrevisor
Revisjonsleder kvalitet
Miljøleder
Risk Manager
ISM-revisor
QM
QA
QLA
ESM
RM
ISM
Fornyelse og oppgradering - Word
Fornyelse og oppgradering - PDF
Sertifisering   Søknadsskjemaer i Word- eller PDF-formater
Kvalitetsleder QM Sertifisering - Word
Sertifisering - PDF
Kvalitetsrevisor
Revisjonsleder kvalitet
QA/
QLA
Sertifisering - Word
Sertifisering - PDF
Miljøleder EM Sertifisering - Word
Sertifisering - PDF
Risk Manager RM Sertifisering - Word
Sertifisering - PDF
ISM-revisor ISM Sertifisering - Word
Sertifisering - PDF
Vedlikeholdsleder MM Sertifisering - Word
Sertifisering - PDF
Sertifisering/
Resertifisering
  Søknadsskjemaer i Word- eller PDF-format
Lekeplassutstyrsinspektør   Søknad Word
Søknad PDF

Innlogging kundeportal

Brand1 Brand1 Brand2 Brand3 Brand4